• 026۳۲۲۶۵۹۰۴
  • Info@AramKaraj.ir
بازی درمانی

بازی درمانی

این شیوه جهت مداخله در بسیاری از مشکلات و اختلالات روانشناختی کودکان مناسب است . در این درمان علاوه بر حفظ شخصیت کامل کودک بطور غیرمستقیم ، فرایند مداخله باعث تغییر در رفتار و نگرش کودک می شود به طوری که تحلیل خود را از مشکلات و همچنین راه های مقابله ای با آزادی بیان می کنند . بازی درمانی شامل سبک های مختلفی است

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

این شیوه جهت مداخله در بسیاری از مشکلات و اختلالات روانشناختی کودکان مناسب است . در این درمان علاوه بر حفظ شخصیت کامل کودک بطور غیرمستقیم ، فرایند مداخله باعث تغییر در رفتار و نگرش کودک می شود به طوری که تحلیل خود را از مشکلات و همچنین راه های مقابله ای با آزادی بیان می کنند . بازی درمانی شامل سبک های مختلفی است . در همه ی سبک ها درمانگر سعی در شناخت علت تعارض های کودک و اصلاح آن بصورت غیرمستقیم دارد بدین منظور اغلب اتاق بازی شامل مجموعه ای از عروسک ها ، سینی شن ؛ گل مخصوص ، وسایل نقاشی و کتاب های قصه می باشد .

 

گروه : روانشناسی کودک و نوجوان
0 , 0

تماس با ما

026۳۲۲۶۵۹۰۴

آدرس ایمیل

Info@AramKaraj.ir