• 026۳۲۲۶۵۹۰۴
  • Info@AramKaraj.ir
روان تحلیلی یا روانکاوی

روان تحلیلی یا روانکاوی

روان درمانی تحلیلی به نوعی روان درمانی اطلاق می شود که در آن با بررسی عمیق و تحلیل وضعیت روانی فرد سعی می شود به او در غلبه بر مشکلات هیجانی کمک شود . این مشکلات هیجانی به صورت علایم روانشناختی نظیر افسردگی ، اضطراب ، مشکل ارتباطی با دیگران ، اختلال درکار کردن ، ناتوانی در عشق ورزیدن ، ناخشنودی از زندگی و اعتماد به نفس پایین را نشان می دهند. در این نوع درمان سعی بر آن است که فرد بتواند با اگاهی از مکانیسم های ناخوداگاه از بروز این علائم جلوگیری و بر انها چیره شود.

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

روان درمانی تحلیلی به نوعی روان درمانی اطلاق می شود که در آن با بررسی عمیق و تحلیل وضعیت روانی فرد سعی می شود به او در غلبه بر مشکلات هیجانی کمک شود . این مشکلات هیجانی به صورت علایم روانشناختی نظیر افسردگی ، اضطراب ، مشکل ارتباطی با دیگران ، اختلال درکار کردن ، ناتوانی در عشق ورزیدن ، ناخشنودی از زندگی و اعتماد به نفس پایین را نشان می دهند. در این نوع درمان سعی بر آن است که فرد بتواند با اگاهی از مکانیسم های ناخوداگاه از بروز این علائم جلوگیری و بر انها چیره شود.

در روان درمانی تحلیلی فرض بر ان است که اکثر زندگی ما تحت تاثیر ناخوداگاهی است که در زمان کودکی شکل گرفته است.این ناخوداگاه تصویری از خود ما و نیز تصویری از دیگر افراد مهم در زندگیمان را در ذهن ما ترسیم کرده است که با هیجانات شدید و پیچیده ای همراه می باشد.آرزوها،ترسها، و دیدگاه های ما ، همه تحت تاثیر این ناخوداگاهند. این ناخوداگاه بر تمام ارتباطات ، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب سرگرمی ها و علایق شخصی و روش بزرگ کردن فرزندانمان تاثیرگذار است. انسان همواره در ارتباطات خود نقشی از گذشته را ترسیم می کند.

یکی از مسائلی که در روان درمانی تحلیلی مورد بررسی  قرار می گیرد نحوه برخورد ما با مشکلات هیجانی است یعنی مکانیسم های دفاعی ما در برابر مسائلی که می توانند روحیه ما را به هم بریزند . این مکانیسم ها بسته به سطح تکاملی وضعیت روانی فرد متفاوت هستند و برخی از انها هرچند در ابتدا آرامشی موقتی به انسان می دهند ولی در صورت استفاده بیش از حد می توانند در روابط فرد اختلال ایجاد کنند.

در درمان تحلیلی به فرد نشان داده می شود که  عوامل ناخودآگاه چگونه روی رابطه ها و الگوهای رفتاری فرد تاثیر می گذارند، آنها ریشه یابی می شوند و نشان داده می شود که آنها چگونه در طول زمان تغییر و تحول یافته اند و به فرد کمک می شود با واقعیت های زندگی بالغانه ، بهتر کنار بیاید . درمانگر به مراجع کمک می کند تا الگوهای فلج کننده زندگی را تغییر دهد و علایم ناتوان کننده را از میان ببرد .

 

گروه : روان درمانی و دارو درمانی
0 , 0

تماس با ما

026۳۲۲۶۵۹۰۴

آدرس ایمیل

Info@AramKaraj.ir