• 026۳۲۲۶۵۹۰۴
  • Info@AramKaraj.ir
مشاوره  ازدواج

مشاوره ازدواج

امروزه مشاوره پیش از ازدواج یکی از بدیهی ترین امکانات و خدمات در جریان انتخاب همسر و ازدواج است. دیگر نمی توان ازدواج را موضوعی مبهم و پیچیده و به قولی هندوانه ی دربسته تلقی نمود. روانشناسی امروز با در اختیار گذاشتن قابلیت پیش بینی زندگی مشترک زوج به آنها آگاهی لازم و چه بسا کاملی برای تصمیم گرفتن می دهد.پک مشاوره قبل از ازدواج کلینیک آرام منطبق بر چارتی با قابلیت پیش بینی حداکثری عملاً جایی برای تردید و سردرگمی باقی نمی گذارد.

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

امروزه مشاوره پیش از ازدواج یکی از بدیهی ترین امکانات و خدمات در جریان انتخاب همسر و ازدواج است. دیگر نمی توان ازدواج را موضوعی مبهم و پیچیده و به قولی هندوانه ی دربسته تلقی نمود. روانشناسی امروز با در اختیار گذاشتن قابلیت پیش بینی زندگی مشترک زوج به آنها آگاهی لازم و چه بسا کاملی برای تصمیم گرفتن می دهد. پک مشاوره قبل از ازدواج کلینیک آرام منطبق بر چارتی با قابلیت پیش بینی حداکثری عملاً جایی برای تردید و سردرگمی باقی نمی گذارد. در جریان مشاوره ی قبل ازدواج ، زوج با یکدیگر در کلینیک حاضر می شوند و مشاور یا روانشناس پاسخگوی مسائل ، دغدغه ها و معضلات خاص زوج است. با توجه به معیارهای از پیش موجود، انجام آزمون، پاسخ به تعدادی سوال و همچنین ارزیابی ویژگی های شخصیتی افراد متقاضی ازدواج، چهارچوبی روشن و شفاف برای تصمیم گرفتن در اختیار زوج قرار داده می شود. بهتر است این موضوع یادآوری شود؛ چه زوجی 1 ماه از جریان آشنایی شان می گذرد و چه 5 سال، موضوع مشاوره ی قبل ازدواج و تصمیم مبتنی بر منطق و شناخت واقعی ضروری است.

گروه : خدمات مشاوره
0 , 0

تماس با ما

026۳۲۲۶۵۹۰۴

آدرس ایمیل

Info@AramKaraj.ir